Tạo mẫu nhanh

Biến ý tưởng thành hiện thực với in 3D

Trao đổi các sản phẩm in 3D Hà Nội

Với sự đa dạng của lĩnh vực in ấn 3D chúng tôi sẵn sàng và ủng hộ sự trao đổi chia sẻ trên các lĩnh vực với mục tiêu là hoàn thiện và đưa các sản phẩm cuối thành sản phẩm thương mại.
 
 
Khi trao đổi sản phẩm chúng tôi sẵn sàng là một thành phần trong công đoạn sản xuất của quý khách, cũng như cung cấp các dịch vụ bổ trợ nhằm hoàn thiện và tăng khả năng sản xuất của quý khách mà không tính chi phí, đổi lại là sự hợp tác và chính sản phẩm ấy tại Shop của chúng tôi.
Chúng tôi có các dịch vụ và sản phẩm có thể trao đổi như sau:
- Scan 3D, thiết kế 3D, tạo hình 3D
- Dịch vụ in ấn 3D, tạo mẫu sản phẩm, tạo mẫu chi tiết - bộ phận sản phẩm
- Sản xuất chi tiết với số lượng lớn với các vật liệu đa dạng: nhựa, gỗ, gốm, đồng, silicon...
Các bạn hãy liên hệ trực tiếp để có thông tin chi tiết nhé!