Tạo mẫu nhanh

Biến ý tưởng thành hiện thực với in 3D

Giới thiệu các mẫu Thiết kế Robot in 3D, các bạn có thể in ngay cho dự án của mình, mục này cơ bản được phân loại như sau:

- Các mẫu tay Robot dùng RCservo in 3D

- Các mẫu tay Robot dùng động cơ bước

- Các mẫu Robot nhỏ

- Các mẫu Robot hình người dạng đơn giản

- Các mẫu Robot hình người phức tạp

- Các mẫu bộ phận Robot

 

Click xem chi tiết nhé!