Tạo mẫu nhanh

Biến ý tưởng thành hiện thực với in 3D

Dịch vụ Scan 3D, sao chép phục dựng 3D tại Hà Nội

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đo quét số hóa tọa độ ba chiều đưa ra các kết quả số hóa chính xác trong thời gian nhanh nhất cho khách hàng.

Công nghệ sử dụng đo quét 3D: Laser, ánh sáng trắng, HD camera..

Dịch vụ scan 3D:

 • Không phân biệt vật liệu của mẫu

 • Không giới hạn kích thước mẫu

 • Quét chi tiết, độ phân giải cao

 • Không giới hạn kích thước mẫu cần kiểm tra

 • Dịch vụ linh động theo yêu cầu khách hàng

   

Kết quả scan 3D là file số hóa dưới đuôi STL hoặc DXF. Những dữ liệu này có thể dễ dàng xử lý bằng phần mềm thiết kế tiêu chuẩn và được dùng trong nhiều ứng dụng khác nhau như:

 • Thiết kế ngược

 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm

 • Phân tích đặc tính

 • So sánh dữ liệu

 • Tạo mô hình kỹ thuật số

 • Tạo mẫu nhanh

 

Hãy liên hệ chúng tôi để có thông tin chi tiết!