Tạo mẫu nhanh

Biến ý tưởng thành hiện thực với in 3D

 
  • Đồ chơi in 3D

   Các mẫu đồ chơi thịnh hành được thiết kế cho máy in 3D.

   Toys Design

  • Image 2

   Dụng cụ làm việc

   Các công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc hàng ngày, thiết kế đặc biệt được in 3D.

   Tools Design

  • Robot printing

   Thiết kế Robot

   Các mẫu thiết kế Robot thời thượng, các bộ phận Robot phục vụ việc chế tạo, lắp ráp Robot được in 3D sẵn.

   Robot

  • Machine 3D printing

   Chế tạo máy

   Các mẫu máy phục vụ nghiên cứu chế tạo và các mẫu thiết bị đặc biệt được phát triển bởi cộng đồng.

   Machine design 

 
  • Sadesk 3D printing

   Mô hình sa bàn

   Các mẫu mô hình đa dạng và phong phú phục vụ nhu cầu lập dựng sa bàn với tính thực tế cao.

   Sadesk

  • Drone 3D printing

   Mô hình điều khiển  

   Các mẫu phục vụ sở thích mô hình điều khiển: Drone, Car RC, Tank RC.. được in 3D sẵn phù hợp với linh kiện sẵn có.

   Hobby RC

  • Art 3D printing

   Tượng - Điêu khắc

   Các tác phẩm tượng, nghệ thuật điêu khắc đẹp và sinh động được in 3D sẵn dùng cho trang trí và timg hiểu nghệ thuật.

   Art Design

  • other 3D printing

   In 3D có sẵn khác

   Phong phú, đa dạng, sinh động và hữu dụng là những mô tả chung cho các sản phẩm được in 3D này.

   Other Design