Tạo mẫu nhanh

Biến ý tưởng thành hiện thực với in 3D

Giới thiệu các mẫu Y tế - sức khỏe được thiết kế và in ấn 3D:

- Mẫu nha khoa in 3D

- Mẫu chân tay giả in 3D

- Các mẫu chỉnh hình thực hành

- Mẫu công cụ dụng cụ y tế

- Mẫu máy y tế

- Các mô hình y tế khác

Click để xem chi tiết nhé!