Tạo mẫu nhanh

Biến ý tưởng thành hiện thực với in 3D

Phần chia sẻ các mẫu thiết kế máy in 3D có thể in trực tiếp để sử dụng hoặc nghiên cứu chế tạo:
- Mẫu máy Prusa, Mendel, Cassa.. huyền thoại
- Mẫu máy Delta, Kossel, Rostock ba trục
- Mẫu máy CNC từ Mini đến Pro được in 3D
- Mẫu máy đặc biệt khác: Pi, tay Robot, nối tiếp, song song in 3D, Theta...
- Mẫu máy in 3D các vật liệu khác: Gốm, Kim loại, carbon..
- Mẫu thiết kế các bộ phận máy in 3D: đầu đùn, tay trượt, khung vỏ...

Click và cùng tìm hiểu với chúng tôi nhé!