Tạo mẫu nhanh

Biến ý tưởng thành hiện thực với in 3D

Giới thiệu mẫu thiết kế thiết bị bay, máy bay mô hình sử dụng công nghệ in ấn 3D:
- Mẫu thiết kế Drone Racing, Quad Hexa, Tri Copter
- Máy bay cánh bằng tự động, điều khiển RC
- Máy bay trực thăng, lên thẳng
- Máy bay không người lái khác: UAV, khí cầu, tầu lượn tự động..

Click và cùng tìm hiểu với chúng tôi nhé!