Tạo mẫu nhanh

Biến ý tưởng thành hiện thực với in 3D

Công cụ dụng cụ phục vụ in ấn 3D

Giới thiệu các công cụ dụng cụ giúp các bạn cho ra lò sản phẩm in 3D hoàn hảo nhất:

- Keo dính hỗ trợ in: Giúp bám dính bề mặt tốt hơn

- Hệ thống cảnh báo nhiệt: Giúp báo quá nhiệt hoặc treo máy nhưng vẫn gia nhiệt

- Hệ thống phát hiện điểm dừng: Giúp khôi phục trạng thái in trong trường hợp treo, mất điện cho bất kỳ máy in nào

- Bộ dụng cụ lấy sản phẩm in: Xẻng, dao cạy, chổi, xịt bề mặt..

- Máy phát hiện treo: Giúp tự động tắt điện toàn bộ hệ thống, rất quan trọng khi in qua đêm hoặc in dài ngày

...