Tạo mẫu nhanh

Biến ý tưởng thành hiện thực với in 3D

CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY ĐƯỢC IN 3D CÓ SẴN TẠI SHOP
 
Máy - chi tiết máy mô phỏng cơ khí
Là các máy, chi tiết, bộ phận máy mô phỏng theo các hệ thống cơ khí nghiên cứu: Mô tơ, động cơ, tuabin, các hệ chuyển động... được thiết kế và in 3D sẵn, một số mô hình có thể hoạt động ngay khi được ráp lại hoàn chỉnh.
Chi Tiết..
 
 
Thiết kế hỗ trợ - bộ phận máy
Các bộ phận hỗ trợ - mở rộng cho hệ thống máy là các tiện ích giúp tăng hiệu quả hoặc thêm các tính năng vào hệ thống máy móc sẵn có: Bộ giám sát môi trường, hộp điều khiển nhiệt độ, điều khiển trạng thái và hteo dõi máy.. Thiết thực và hiệu quả cao.